รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ดิจิทอท เอเซีย 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ดิจิทอท เอเซีย จำกัด
2 สมุย ดีพ คลีน แอนด์ เมนเทนเนนซ์ 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุย ดีพ คลีน แอนด์ เมนเทนเนนซ์
3 ออโต้เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ออโต้เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ