รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ดิจิทอท เอเซีย 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้


ข้อมูลผู้ประกอบการ