รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กองคำ เก้าเจริญทรัพย์ 300,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท กองคำ เก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
2 ธิติพัทธ์ แพคทีม 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ธิติพัทธ์ แพคทีม จำกัด
3 สุกสุวรรณา ทัดเที่ยง 150,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสุวรรณา ทัดเที่ยง
4 แอบโซลูท ไทย ซัพพลาย 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แอบโซลูท ไทย ซัพพลาย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ