รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ภูเก็ตเวิร์คเกอร์เซอร์วิส 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2 ไอเดีย เมคเกอร์ ฮับ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา


ข้อมูลผู้ประกอบการ