รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมถึงการ ประกันสังคมภาคบังคับ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมถึงการ ประกันสังคมภาคบังคับ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 บีบี แอนด์ เฟอร์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน


ข้อมูลผู้ประกอบการ