รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการวัฒนธรรมและศาสนา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการวัฒนธรรมและศาสนา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พัทยา ลอว์เยอร์ ซิตี้ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
2 โอเอ็นเอ็นเอ็น สปอร์ต แอนด์ รีเสิร์ช 100,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา


ข้อมูลผู้ประกอบการ