รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แคร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
2 ว.วัฒนายานยนต์ 1,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ


ข้อมูลผู้ประกอบการ