รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยวิธีอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยวิธีอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจน โฟร์ตี้ทู 100,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
2 ช่างอาชีพ ช.รุ่งเลิศ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
3 ซียู ติวเตอร์ ออนไลน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
4 เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
5 ณัทรสุวรรณภูมิ 14,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
6 บัพติสโต 1,000,000 เลย เมืองเลย
7 บ้านครูอ๋อ 10,000 ขอนแก่น หนองสองห้อง
8 เพลินวิทยา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
9 มีเดีย เอ็ดดุเคชั่น (ประเทศไทย) 1,000,000 อุบลราชธานี เขื่องใน
10 สเปซบี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
11 อลิซ เอ็ดดูเคชัน 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
12 โอ๊ค มีโดว์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
13 โอเพน วินโดว์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ