รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 228 อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
2 กบินทร์บุรี เทคนิคพณิชยการ 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
3 กระบี่โปลีเอ็ด 22,070,000 กระบี่ เหนือคลอง
4 กฤชภรณ์พฤก 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
5 กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
6 เก็ตธนา 44 3,000,000 สงขลา หาดใหญ่
7 ขจิตและบุตร พณิชย์ 20,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
8 คิวพีซี เซ้าท์ อีส เอเซีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
9 เคแอนด์ดับบลิวนนทบุรี กรุ๊ป 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
10 โชกุนบุ๊คส์ 1,500,000 สกลนคร โพนนาแก้ว
11 ดอกบัวพัฒนา 2537 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
12 เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 2,000,000 ระยอง บ้านฉาง
13 เดอะ ครูซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
14 เดอะ เพอร์เพิ้ล เอลเลเฟ่น แอท 39 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
15 ต้นปัญญา 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
16 ทาเคโนโกะ โยเจี้ยน ศรีราชา 10,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
17 เทคนิคพณิชยการ สัตหีบ 22,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
18 เทคนิควิทยา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
19 เทคโนโลยี บางกะปิ 27,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
20 เทคโนโลยีการศึกษา59 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
21 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 180,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
22 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 45,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
23 เทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 1,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
24 เทคโนโลยีไออาร์พีซี 750,000,000 ระยอง เมืองระยอง
25 ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
26 ไทยเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ 1,000,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
27 นครพิงค์พัฒนา 45,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
28 บรรณปกรณ์ 2,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
29 บางปะกง วิชั่น 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
30 บ้านครูปู้เดอะติวเตอร์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
31 บ้านเด็กวิทย์บายครูพี่กาโม่ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
32 บีซีอีซี เฮลท์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
33 เบาใจ 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
34 ปลอดภัย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
35 แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น 299,900,000 พะเยา เมืองพะเยา
36 โปลีเทคนิคลพบุรี 20,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
37 พร้อมท์วิชาการ 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
38 เพิ่มพูนศิริพงษ์ 5,000,000 นครราชสีมา คง
39 ภักดีพรรณพาณิชยการ 50,000,000 ระยอง เมืองระยอง
40 โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 100,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
41 โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่ 90,000,000 สงขลา หาดใหญ่
42 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ 2,500,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
43 ล้านช้างเอ็มไพร์ 1,000,000 หนองคาย ศรีเชียงใหม่
44 ลาร์ค เทคโนโลยี(ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
45 เวสสุวรรณ(1949) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
46 เวิลด์ เฮ็ลธ์ เมดิคอล 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
47 ศิริพงษ์รักไทย 5,000,000 นครราชสีมา คง
48 ศึกษาภิวัฒน์ 810,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
49 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 1,000,000 นครศรีธรรมราช ลานสกา
50 ศูนย์ส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
51 ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 5,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
52 สหมงคล ธุรกิจ 50,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
53 สุปิติ 80,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
54 อาร์พีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
55 อินทีวร กรุ๊ป 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
56 อี.เทค 50,000,000 ชลบุรี พานทอง
57 อีแอลซี เลิร์นนิ่ง 2,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
58 อีแอลซี เอ็ดดูเคชั่น 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
59 อุดรเจริญทรัพย์ 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
60 อุดรวันวาน 3,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
61 เอกปัญญาเอดดูเคชั่นกรุ๊ป 2020 15,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
62 เอชอาร์บีบี กรุ๊ป 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
63 เอส.แบค 1999 10,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
64 เอส.เอ็ม.พี. 1996 320,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
65 ไอ วี บี อี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
66 ไอทิม 24,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
67 ไอยูอี สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 ชลบุรี พานทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ