รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 การเดินเรือสากล โคลัมบัส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
2 โคลัมเบีย เลิร์นนิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
3 ฉัพพลัณรังษีเอ็น เทคอินเตอร์กรุ๊ป 7,500,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
4 ซัวมาไลเน็น โกลุ พัทยา 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
5 ดี พี เอ็ม จี 10,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
6 ดีเพร็พ แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
7 ทวี เอสซี กรุป 110,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
8 ทิพยแสงจันทร์ อินเตอร์ กรุ๊ป 5,000,000 สกลนคร พังโคน
9 ทีดับบลิวอี เทคนิคอล 5,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
10 เทคโนโลยีไทย-เอเซีย 32,000,000 เชียงราย แม่สาย
11 เทคโนโลยีนครปฐม 25,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
12 เทคโนโลยีภาคใต้ 300,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
13 ไทย กรีนฮาร์ท 1,000,000 ลำปาง เถิน
14 นอบน้อม กรุ๊ป 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
15 นิว ไท-โย คอมเมอเชียล 12,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
16 ปิยะดา คิดส์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
17 แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น 225,000,000 พะเยา เมืองพะเยา
18 พานิชการสากล 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
19 ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ 7,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
20 ลักษมัน แมนเนจเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
21 ลานนาโปลิเทคนิค 100,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
22 ศรีปทุมการศึกษา 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
23 ศรีวัฒนาการศึกษา 243,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
24 แสตมฟอร์ดบริหารธุรกิจ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
25 อริยวิทย์ 300,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
26 อารีพลตา 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
27 เอ เอส บี จี 51,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
28 เอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี หนองคาย กรุ๊ป 42,600,000 บึงกาฬ เซกา
29 เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
30 เอ็ม.พี.เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
31 เอสแบคกรุ๊ป 10,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ


ข้อมูลผู้ประกอบการ