รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 การศึกษา ไอ-แมท 30,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
2 เกริก สุวรรณี และบุตร 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
3 เกษมบัณฑิต 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
4 ชรินรัตน์ฝาง 2,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
5 เดอะ เมจิก โมเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
6 ตงฮุย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
7 ต้นคิดอุดมศึกษา 4,000,000 สงขลา หาดใหญ่
8 ทองสุขการศึกษา 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
9 เทคโนโลยีวานรนิวาส 15,000,000 สกลนคร วานรนิวาส
10 เนชั่น ยู 340,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
11 เนเชอรัล เวิลด์ 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
12 ฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
13 ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล 600,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
14 มหาวิทพิษณุโลก 220,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15 รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
16 รัตนเพียรเพื่อเอ็กซ์อีที 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
17 วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
18 เวสเทิร์น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 300,000,000 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา
19 เวสเทิร์น ยู เอ็ดดูเคชั่น 1,350,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
20 ศิริวิริยะกุล 310,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
21 สยามบัณฑิต 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
22 สยามส่งเสริมการศึกษา 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
23 สินธุรัตน์ 5,000,000 เชียงใหม่ หางดง
24 เอฟเอชบี (ไทยแลนด์) 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
25 เอสวีไอที อินเตอร์เนชั่นแนล 500,000,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ