รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจนไพศิษฐ์ ลอว์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
2 บริลเลียนท์ เบรนส์ เอ็ดดูเคชั่น สเปเชียลลิสท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
3 โอทีซี เอดูเคชั่น เอนเตอร์ไพรซ์ 5,000,000 เชียงใหม่ หางดง


ข้อมูลผู้ประกอบการ