รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คิดส์คอฟเวอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม


ข้อมูลผู้ประกอบการ