รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ทีเอ เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
2 พัฐชญาณ์ 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
3 อะมิวส์เม้นท์ ธีม 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ