รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมหอจดหมายเหตุ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมหอจดหมายเหตุ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ช่างสรรค์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว


ข้อมูลผู้ประกอบการ