รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิจจาบรรพ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
2 เซฟโซน แอนด์ เรสเตอรองท์ 5,000,000 นครพนม เรณูนคร
3 ไตรภิวัฒน์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
4 โบรันดี 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
5 โบราณนุรักษ์ 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
6 รี ฟอร์ม อาร์คีโอโลจี้ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
7 ศิลป์ยั่งยืน 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม
8 สยามศรัทธา 1,233,300 ชลบุรี บางละมุง
9 สุโขทัย เมืองเอก 17,000,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
10 อินทิกรัล เอ็นไวรอนเมน คอนซัลแทนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร


ข้อมูลผู้ประกอบการ