รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมด้านการกีฬา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมด้านการกีฬา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โกลบอล คริปโต้ ฮับ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
2 สมุทรปราการ ยูไนเต็ด 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ