รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พุกพูล 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์


ข้อมูลผู้ประกอบการ