รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ดีซี โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
2 น้ำเปลี่ยนชีวิต 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน


ข้อมูลผู้ประกอบการ