รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เบลนด์ อิน ดีไซน์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
2 สยาม ลีเกิล แพรคทิชั่นเนอร์ส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ


ข้อมูลผู้ประกอบการ