รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ซอร์คอม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค


ข้อมูลผู้ประกอบการ