รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมนาฬิกา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมนาฬิกา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คิวไทม์เซอร์วิส 1,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
2 เจนีวา มาสเตอร์ ไทม์ มาร์เก็ตติ้ง 74,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
3 เดอะ ชายน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
4 เพนดูลัม เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,020,500 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
5 วอทช์ คลินิก อินเตอร์เนชั่นแนล 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
6 วอทช์เมคเกอร์ (ประเทศไทย) 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
7 วอทซ์ แมสเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
8 อีทีเอ (ประเทศไทย) 504,500,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
9 เอ็กซ์เพิร์ท วอทช์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
10 เอ็กซ์เพิร์ทวอช (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
11 แอล.ที.จิวเวลรี่ 600,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร


ข้อมูลผู้ประกอบการ