รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมจักรยานสองล้อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมจักรยานสองล้อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เก่งเจริญ บางใหญ่ 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
2 โกสีย์ จักรยาน 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
3 ช.โฮม เจริญยนต์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
4 ชัยฟ้า ศรีขรา 1,000,000 สงขลา สิงหนคร
5 เชียงใหม่ อีวี โปรดักชั่น 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
6 ซูการ์สตรีท 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
7 ดีไซน์ อิน ไซน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
8 เพื่อนนักปั่น 1,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
9 ลักษณ์ยางยนต์ 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
10 วี.เจ.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 4,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
11 อี-รีโวลูชั่น 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
12 เอส.เอ.มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 พังงา ตะกั่วทุ่ง
13 เอสพีเจ มอเตอร์ไบค์ 300,000 นนทบุรี บางใหญ่


ข้อมูลผู้ประกอบการ