รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมเครื่องกีฬา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมเครื่องกีฬา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เคที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
2 เคทีเค เทค 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
3 จีที โปร (ไทยแลนด์) 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
4 ซับ อควา ซัพพอร์ท 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
5 ไซคลิ่ง คอมฟอร์ท 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
6 ไธม์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมเนจเมนต์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
7 สคูบา เทค พะงัน 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
8 เอชทูโอ สคูบ้า อิควิปเมนท์ เซอร์วิส 100,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ