รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไบร์ท ลอว์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
2 ลาชชี่ 1,000,000 พิจิตร วังทรายพูน


ข้อมูลผู้ประกอบการ