รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการฟอกและย้อมสี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการฟอกและย้อมสี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เค.ซี. โค้ทติ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
2 จิบฮั่วเชียงจั่น 10,000,000 นครปฐม สามพราน
3 เชาวรัตน์พิกุลทอง 700,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
4 เซ็นทากุ 2,000,000 นนทบุรี บางกรวย
5 ถาวรวัฒน์การฟอก 1,000,000 นครปฐม สามพราน
6 ที.ซี.เอช เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
7 ที.ดี. เท็กซ์ไทล์ โซลูชั่น 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
8 ธนาวิน 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
9 พีบี แฟชั่นยีนส์ 2020 500,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
10 มหาชัย การฟอก (2010) 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
11 มหาชัยฟอกย้อม 15,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
12 มิราเคิล พลัส คอร์เปอเรชั่น 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
13 ยูเนี่ยนแฟบริค 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
14 วี.เอส.ดี.สายไทย 1,000,000 ลำพูน บ้านธิ
15 สกลการรีด 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 สามปฐมชัย 20,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
17 สินทรัพย์เกื้อกูล 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร


ข้อมูลผู้ประกอบการ