รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ควินทีซ (ประเทศไทย) 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
2 ชีทดีดี ติวเตอร์กรุ๊ป 3,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
3 ธนโรจน์ แอนด์ เนิสซิ่ง 1,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก
4 ปันสุข เซอร์วิส 400,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
5 วี.เอ. ซันไชน์ โฮม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
6 เวลร์ที168 กรุ๊ป 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
7 อาร์วี007 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
8 เอส.ซี. คาร์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
9 โอนลี่วันอินเดอะเวิลด์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา


ข้อมูลผู้ประกอบการ