รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ฟ็อกซ์บุรี 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
2 อะโบฟ 29 2,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
3 เอ พี ที บูสเตอร์ ปั๊ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
4 เอเอส ทริกซี่ แวร์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ