รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 อัล- ระยาน เฮลท์แคร์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา


ข้อมูลผู้ประกอบการ