ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอช แวร์ เทรดดิ้ง