ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล