ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก-พเยาว์ ผลิตภัณฑ์หมวก