ข้อมูล บริษัท เอวิเอชั่น เอนจิเนียริ่ง แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด