ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ แอนด์ พีทู เฟอร์นิชิ่ง