ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัด อินเวนชั่น เอ็นจิเนียริ่ง