ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น