ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวัฒน์นครพิงค์คอนสตรัคชั่น