ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส