ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙๙ อินทรทรัพย์ ปิโตรเลียม