ข้อมูล บริษัท เบโดะ แซทเทิลไลท์เนวิเกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด