ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทราฟฟิค