ข้อมูล บริษัท ไชน่า เดคโคเรทีฟ บิวดิ้ง แมททีเรียล คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด