ข้อมูล บริษัท บริหารจัดการทรัพยากรไม้และเศษไม้ในเมือง จำกัด