ข้อมูล บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)