ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.เมยวดี