ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญากิจ เกษตรสมบูรณ์ทรัพย์