ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพวาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม