ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เจ. เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต