ข้อมูล บริษัท เอเซี่ยนออนไลน์ปลาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด